Learniv
▷ Terakhir kali kata kerja tidak teratur MISCHOOSE | Learniv.com
Learniv.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  mischoose


Terakhir kali kata kerja tidak teratur mischoose

Infinitif

mischoose

Kata kerja

mischose

Participle masa lalu

mischosenBerasal dari kata kerja:

Infinitif

Kata kerja

Participle masa lalu

choose

[tʃuːz]

chose

[tʃəʊz]

chosen

[ˈtʃəʊzən]
Kata kerja tidak teratur