Learniv
▷ Terakhir kali kata kerja tidak teratur FORTHTELL | Learniv.com
Learniv.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  forthtell


Terakhir kali kata kerja tidak teratur forthtell

Infinitif

forthtell

Kata kerja

forthtold

Participle masa lalu

forthtoldBerasal dari kata kerja:

Infinitif

Kata kerja

Participle masa lalu

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Kata kerja tidak teratur