Learniv
▷ Masa lalu yang sempurna terus menerus spread | Learniv.com
Learniv.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  spread  >  Masa lalu yang sempurna terus menerus


Masa lalu yang sempurna terus menerus spread
Terjemahan: menyiarkan, menyebarkan, menyerakkan, disebarkan, disiarkan, dipancarkan, memancarkan, membentangkan
Anda berada di halaman untuk kata tidak beraturan spread


Masa lalu yang sempurna terus menerus

I had been spreadingMasa lalu yang sempurna terus menerus (Past perfect continuous)

I
had been spreading 
you
had been spreading 
he/she/it
had been spreading 
we
had been spreading 
you
had been spreading 
they
had been spreading 


Infinitif

spread

Kata kerja tidak teratur