Learniv
▷ Terakhir kali kata kerja tidak teratur REWED | Learniv.com
Learniv.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  rewed


Terakhir kali kata kerja tidak teratur rewed

Infinitif

rewed

Kata kerja

rewed

rewedded

Participle masa lalu

rewed

reweddedBerasal dari kata kerja:

Infinitif

Kata kerja

Participle masa lalu

wed

[wed]

wedded
wed

[ˈwedɪd]
[wed]

wedded
wed

[ˈwedɪd]
[wed]Kata kerja tidak teratur