Learniv
▷ Terakhir kali kata kerja tidak teratur OVERLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  overlearn


Terakhir kali kata kerja tidak teratur overlearn

Infinitif

overlearn

Kata kerja

overlearned

overlearnt

Participle masa lalu

overlearned

overlearntBerasal dari kata kerja:

Infinitif

Kata kerja

Participle masa lalu

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]
Kata kerja tidak teratur