Learniv
▷ Terakhir kali kata kerja tidak teratur MISSEE | Learniv.com
Learniv.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  missee


Terakhir kali kata kerja tidak teratur missee

Infinitif

missee

Kata kerja

missaw

Participle masa lalu

misseenBerasal dari kata kerja:

Infinitif

Kata kerja

Participle masa lalu

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
Kata kerja tidak teratur