LEARNIV.com  >  id  >  Kata kerja tidak teratur Bahasa Inggris  >  intercut


Terakhir kali kata kerja tidak teratur intercut

Infinitif

intercut

Kata kerja

intercut

Participle masa lalu

intercut

   
   


Berasal dari kata kerja:

Infinitif

Kata kerja

Participle masa lalu

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]Kata kerja tidak teratur